Tónlistarskólar á Íslandi

Tölulegar upplýsingar um fjölda tónlistarskóla, tónlistarnemendur og tónlistarkennara eru síbreytilegar. Reykjavíkurborg hefur gert þjónustusamning við 18 einkarekna tónlistarskóla. Þeir eru sjálfstætt starfandi en njóta styrkja frá borginni. Fyrstu lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla voru sett 1963, en nú starfa skólarnir samkvæmt lögum nr. 75 14. júní 1985 og námskrám sem menntamálaráðuneytið gefur út. Í skólunum eiga nemendur kost á fjölbreyttu tónlistarnámi. Skólarnir gegna mikilvægu hlutverki í menningarlífi viðkomandi byggðarlaga. 

Undir einkennisorðinu Tónlistarskólarnir vinna skólarnir saman að ýmsum verkefnum.

Dagur Tónlistarskólanna er síðasta laugardag í febrúarmánuði ár hvert.  Þá efna tónlistarskólarnir til árlegrar hátíðar hver á sínum stað. Meðal viðburða má nefna opið hús, tónleika, hljóðfærakynningar og ýmis konar námskeið. Þá heimsækja nemendur einnig aðra skóla, vinnustaði og heilbrigðisstofnanir í þeim tilgangi að flytja tónlist. 

Uppskeruhátíð tónlistarskólanna kallast Nótan og er samvinnuverkefni Félags tónlistarskólakennara (FT), Félags íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) og Samtaka tónlistarskólastjóra (STS). Hver skóli sendir fulltrúa á sameiginlega landshlutatónleika þar sem valin eru atriði til flutnings á hátíðartónleikum undir lok marsmánaðar ár hvert. Nemendum sem skara fram úr eru veittar viðurkenningar fyrir flutning sinn.

970831_448618575268368_746138451_n.jpg