Foreldra- og styrktarfélag Tónstofunnar félagsgjöld.

Frá stjórn Foreldra- og styrktarfélags Tónstofu Valgerðar.

Eni:  Kynning á Foreldra- og styrktarfélagi Tónstofunnar vegna innheimtu félagsgjalda.

Innheimta vegna félagsgjalda að upphæð 3.000 krónur hefur verið send í heimabanka og hvetur Foreldrafélagið nemendur og aðstandendur til að styðja starf félagsins með greiðslu félagsgjalda en áréttar að greiðslan er valfrjáls.

 Foreldra- og styrktarfélag Tónstofu Valgerðar var stofnað haustið 2000. Meginmarkmið þess var að efla Tónstofuna og stuðla að því að hún yrði sjálfstæður tónlistarskóli sem nyti sömu fyrirgreiðslu og aðrir tónlistarskólar en þar sem einstaklingar sem þyrftu sérstakan stuðning í námi hefðu forgang. Í því sambandi vísar félagið til laga um tónlistarskóla, Aðalnámskrá tónlistarskóla (almennur hluti, 2000) og laga um jafnrétti fatlaðra til náms. Staðreyndin er sú að í Tónstofunni hafa verið nemendur sem ekki hafa átt greiðan aðgang að tónlistarskólum landsins og nemendur sem vísað hefur verið frá námi þegar sýnt þótti að þeir uppfylltu ekki kröfur um námsárangur eða þegar einstakir kennarar gáfust upp af því að sérþekkinguna skorti.

 Valgerður Jónsdóttir hefur unnið einstakt og ómetanlegt brautryðjandastarf á þeim árum sem liðin eru frá því Tónstofa hennar tók til starfa haustið 1986.  Þar hefur hún og frábærir samkennarar sem komu til starfa árið 2005 annast kennslu nemenda með mjög mismunandi fatlanir og náð ótrúlegum árangri eins og allir geta borið vitni um sem hlýtt hafa á nemendatónleika Tónstofunnar. Nemendahópurinn er á öllum aldri og kemur úr Reykjavík og nágrannasveitarfélögunum. Námið er aðlagað þörfum og þroska hvers einstaklings. Þeir einstaklingar sem hér um ræðir eiga sér ekki volduga talsmenn. Því er brýnt að allir áhugamenn taki höndum saman og standi vörð um Tónstofu Valgerðar og þá starfsemi sem þar fer fram.

 Auk þess að standa vörð um starfsemina og vinna að því að efla hana hefur foreldra- og styrktarfélagið sótt styrki til fyrirtækja, sem ásamt félagsgjöldum hafa meðal annars verið nýttir til kaupa á hljóðfærum svo sem flygli, píanói, hljómborði og ásláttarhljóðfærum. Einnig styrkti félagið kaup á stólum í nýja húsnæðið uppi á Stórhöfða og kaup á myndavél sem nýtist á tónleikum og við kennslu.

Foreldrafélagið hefur einnig umsjón með Styrktarsjóði Bjöllukórs Tónstofu Valgerðar sem stofnaður var í minningu Kára Þorleifssonar sem lést 16. mars 2011 en Kári var einn af meðlimum Bjöllukórsins og nemandi Tónstofunnar. Markmið sjóðsins er að efla starfsemi Bjöllukórsins. Frekari upplýsingar um Tónstofuna má finna á heimasíðu skólans.

 Foreldra- og styrktarfélag Tónstofu Valgerðar gegnir hlutverki skólanefndar.  Í henni sitja:

Rut Ríkey Tryggvadóttir, formaður

Gerður Steinþórsdóttir, varaformaður

Gunnhildur Gísladóttir, gjaldkeri

Dóra Eydís Pálsdóttir, ritari

Ásthildur Gyða Torfadóttir, meðstjórnandi

Sólborg Bjarnadóttir, meðstjórnandi

Valgerður Jónsdóttir, fulltrúi kennara